Domů / SKAUT

Dezinfekce rukou SKAUT 50 ml


Žádné hodnocení. Kód: 3500006
Dezinfekce rukou SKAUT s obsahem aloe vera a glycerinem
Výrobce: JUNshop
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Skladem
Sleva:
sleva 10% 10 %
Cena před slevou: 69 Kč
Ušetříte: 7 Kč
62 Kč , plus doprava
(62 Kč/ks)
 
Dezinfekce rukou SKAUT 50 ml
Dezinfekční přípravek SKAUT pro dezinfekci rukou s přídavkem aloe vera a glycerinu.
Vyráběný podle specifikací WHO (Světová zdravotnická organizace), účinně hubící široké spektrum bakterií, plísní a virů, ale především aktuální koronavirus, který způsobuje nemoc COVID-19!

Glicerin s aloe vera hydratují pokožku, tak aby se snížil negativní dopad častého používání přípravku.

Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukách a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům na kůži, může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte, dokud nění kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

Nabízíme balení o obsahu 50 nebo 100 ml


- 50 ml - malé balení ideální do kapsy nebo kabelky, tak aby byla dezinfekce vždy po ruce.Dezinfekční přípravek osobní hygieny

dezinfekce rukou

Anti-COVID s přídavkem ALOE VERA a GLYCERINEM

Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV na.i.)

Obsahuje účinné látky: Etanol (denaturovaný) 796ml/l a peroxid vodíku (3,5%)) 36 ml/l. Přidán glycerol (99,5%) 18 ml/l, aloe vera gel (99,5%) 12ml/l, k zmírnění vysušování kůže při opakovaném použití.

Nebezpečí: H225 vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné poškození očí/podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku (tento list). P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Výrobce dezinfekčního roztoku: DF Partner s.r.o. Číslo povolení: CZ-2020-55-04 MZDR

- Vysoce hořlavá kapalina a páry.
- Způsobuje vážné poranění očí.


Specifikace
Váha 0.226 kg
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.

Kontakty

prodejna: 773 294 840 (STS)

distribuce: 734 645 830 (STS)

obchod@junshop.cz