Domů / SKAUT

Dezinfekce na ruce 1000 ml


Žádné hodnocení. Kód: 8060005
Dezinfekce na ruce s mátou, tea tree v táborovém balení 1000ml.
Výrobce: JUNshop
Produkt již není v prodeji
Dezinfekce na ruce 1000 ml
Skautská dezinfekce!

Nutnost letošních táborů. Vysoce účinná dezinfekce od české značky Manufaktura, která na rozdíl od konkurenčních výrobců příjemně voní. Je šetrná k pokožce i k přírodě a díky své dlouhé životnosti ji můžete využívat po celý rok.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- příjemně voní po mátoě, tea tree a vřídelní solí
- šetrná k rukou (použití maximálně 10krát denně)
- dlouhá doba expirace (spotřebovat do května 2023)
- šetrná k přírodě
- vyrobena v České republice


Obsah balení: 1000 ml


Dezinfekce proti virům a bakteriím
Obsahuje: Ethanol 70g/100g. 2-phenoxyetanol 0,9g/100g
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry: H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Způsob použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby
pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích, zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu.
Použití maximálně 10krát denně.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P998+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501: Odstraňte obsah/obal


Výrobce:
Manufaktura.cz
Český národní podnik s.r.o.
Melantrichova 17, Praha 1, 110 00

Datum výroby: 12/05 2020
Datum expirace: 31/05 2023
Specifikace
Váha 1.02 kg
S tímto zbožím kupují
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.

Kontakty

prodejna: 773 294 840 (STS)

distribuce: 734 645 830 (STS)

obchod@junshop.cz